[1]
K. Munanga, “Antropologia africana: mito ou realidade?”, Rev. antropol., vol. 26, p. 151-160, dez. 1983.