Jaffe, N. (2013). és-não-és. Rapsódia, (7), 69-75. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/rapsodia/article/view/106578