Meier, J. G., L. P. A. Cabral, C. Zanesco, C. R. B. Grden, C. B. Fadel, and D. Bordin. “Factors Associated With the Frequency of Medical Consultations by Older Adults: A National Study”. Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, vol. 54, Mar. 2021, p. e03544, doi:10.1590/s1980-220x2018048103544.