Salles, P. de T. (2020). Editorial. Revista Música, 20(1), ix-xii. https://doi.org/10.11606/rm.v20i1.172223