[1]
D. L. C. Silvestre, “La música Precolombina. Un debate cultural después de 1492”, Rev. Mus. Arqueol. Etnol., nº 17, p. 503-506, dez. 2007.