(1)
Akiyama, K. Entre Dois Mundos. Rev. USP 1995, NÂș 27, 68-73. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i27p68-73.