1.
Milosz C. Atitudes centro-eutopéias. Rev. USP. 1990;(6):3-10. doi:10.11606/issn.2316-9036.v0i6p3-10