Silva, N. (2007) “ Issaak Levitan: o grande interlocutor da natureza ”, Revista USP, 0(75), p. 154-165. doi: 10.11606/issn.2316-9036.v0i75p154-165.