Sobre a preparação e a proibição da edição russa da obra de Jan Mukařovský, organizada por Iuri Lótman e Oliég Maliévitch

Autores

DOI:

https://doi.org/10.11606/issn.2317-4765.rus.2021.188962

Palavras-chave:

Mukarovsky, Lótman, Oliég Maliévitch, Escola de Praga, Estruturalismo

Resumo

No final dos anos de 1960, Iuri Lótman, um dos fundadores da Escola de Semiótica Tártu-Moscou, preparou, em cooperação com seus colegas, uma edição em dois volumes de escritos de Jan Mukařovský, um dos fundadores do estruturalismo literário tcheco e da estética semiótica. Embora Mukařovský alegasse lealdade ao marxismo já no início dos anos de 1950 e fosse considerado politicamente aceitável na URSS, tanto seu passado estruturalista quanto a bagagem estruturalista de Lótman eram alheios e suspeitos aos marxistas ortodoxos dominantes e às autoridades de censura soviéticas, especialmente depois da “Primavera Tcheca” de 1968. A edição russa de Mukařovský veio a lume só depois do colapaso da União Soviética (e da morte de Lótman). Baseado em vasta documentação de arquivo, este artigo oferece uma reconstrução detalhada da história da edição inicial não publicada.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Igor Pilshchikov, Universidade da California

Professor do Department of Slavic, East European and Eurasian Languages and Cultures, University of California, Los Angeles (UCLA), USA; e professor pesquisador do Humanitaartea-duste instituut, Tallinna Ülikool, Eesti.

Mikhail Trunin, Universidade de Tallinn

Pesquisador do Humanitaartea-duste instituut, Tallinna Ülikool, Eesti.

Referências

AVTONÓMOVA, Natalia. Otkrýtaia struktura: Jakobson — Bakhtin — Lótman — Gasparov. Moscou: ROSSPEN, 2009.

ANDREAS, Petr. “‘Celkem značně uklidněn a s chutí do nové práce’: Ladislav Štoll v období pražského jara a rané konsolidace”. Česká literatura 65.6, 2017, p. 846–876.

BEASLEY-MURRAY, Tim. “The Mukařovský Case: Structuralism, Stalinism, and the Avant-Garde”. Central Europe 13.1/2, 2015, p. 51–71.

BIELÓVA, Galina. Pomináite utchitielei i nastávnikov vachikh... (Pámiati Aleksiéia Fiódorovitcha Lósseva) (Prilojenie k Biulleteniu Biblioteki “Dom A. F. Lósseva”, 15). Moscou: Grand-FAIR, 2012.

ČERVENKA, Miroslav. “Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem”. Tvar, no 36, 1991, p. 1, 4–5.

BETHEA, David. “Bakhtinian Prosaics versus Lotmanian ‘Poetic Thinking’: The Code and Its Relation to Literary Biography”. Slavic and East European Journal 41.1, 1997, p. 1–15.

DANOW, David. “Bakhtin and Lotman: Novel and Culture”. In: Henri Broms, Rebekka Kaufmann (eds.). Semiotics of Culture: Proceedings of the 25th Symposium of the Tartu-Moscow School of Semiotics, Imatra, Finland, 27th–29th July, 1987. Helsinki: Arator, 1988, p. 233–244.

EGOROV, Boris. Jizn i tvortchestvo Iu. M. Lotmana. Moscou: Nóvoe literatúrnoe obozrênie, 1999.

FLORIÉNSKI, Pavel. “Obrátnaia perspektiva”. Utchiónye zapiski Tártuskogo gosudárstvennogo universitieta 198

Trudy po z

ákovym sistemam III). Tartu: Universidade de Tartu, 1967 [1922], p. 381–416.

GRZYBEK, Peter. “Bakhtínskaia semiôtika i moskovsko-tártuskaia chkola”. In: Permiakov, Ievguéni (ed.). Lótmanovski sbórnik 1. Moscou: IC-Garant, 1995, p. 240–259.

HARTMANN, Nicolai. Estetika. Tradução do alemão. Ed. por A. S. Vasíliev. Moscou: Izdátelstvo inostránnoi literatury, 1958.

INGARDEN, Roman. Isslédovania po estétike. Tradução do polonês por A. Iermilov e B. Fiódorov. Moscou: Izdátelstvo inostránnoi literatury, 1962.

IVÁNOV, Viatcheslav Vsévolodovitch. “Pámiati Nikoláia Ióssifovitcha Kónrada”. Utchionye zapiski Tártuskogo gosudárstvennogo universitieta 313 (Trudy po vostokovedeniu II2). Tartu: Universidade de Tartu, 1973a, p. 496–499.

IVÁNOV, Viatcheslav Vsévolodovitch. “Znatchénie idei M. M. Bakhtina o znake, vyskázyvanii i dialogue dlia sovremiénnoi semiôtiki”. Utchionye zapiski Tártuskogo gosudárstvennogo universitieta 308 (Trudy po znákovym sistemam VI). Tartu: Universidade de Tartu, 1973b, p. 5–44.

JANKOVIČ, Milan; PEŠAT, Zdenĕk; VODIČKA, Felix (eds.). Struktura a smysl literárního díla: Janu Mukařovskému k 75. narozeninám. Praga: Československý spisovatel, 1966.

JLSV — Tallinna Ülikool. Juri Lotmani semiootikavaramu [Universidade de Tallinn. Arquivo Semiôtico do Lótman]. Fond 1 (Iu. M. Lótman), fond 4.4 (O. M. Maliévitch).

KAČER, Miroslav. “Cesta k dialektické estetice a vědě o umění: K osmdesátinám akademika Jana Mukařovského (11. listopadu 1971)”. Interscæna: Acta scænographica I.5, 1971, p. 81–85 (texto), p. 85 e 3o capa (notas); I.6, 1971, p. 120. Os forros no no I.5 contêm anotações em russo, inglês, francês e alemão.

KALIVODA, Robert. “O tvar a strukturu v slovesném umění”. Literární noviny 15.37, 1966, p. 4.

KASSAVIN, Ilia. “M. Bakhtin i Iu. Lótman: U istokov kommunikativno-semiotítcheskogo podkhoda k iazyku i soznaniiu”. Filossófskie nauki, no 12, 2007, p. 27–47.

KONDRACHOV, Nikolai (ed.) Prajski lingvistítcheski krujok: Sbórnik statei. Moscou: Progress, 1967.

KŘÍŽ, Michal. Boj o strukturalismus: Archeologie českého literárněvědného strukturalismu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; Edice Qfwfq, 2014.

LÍFCHITS, Mikhail. Ótcherki rússkoi kultury: Iz neízdannogo. Moscou: Nasledie; Fabula, 1995.

LÓTMAN, Iuri [LOTMAN, Juri]. “Kunsti semiootilise uurimise tulemusi tänapäeval”. Keel ja Kirjandus, no 10, 1968, p. 577–585.

LÓTMAN, Iuri. Struktura khudójestvennogo tieksta. Moscou: Iskusstvo, 1970.

LÓTMAN, Iuri. “O semiôtiko-estetítcheskom traktate Mukarjóvskogo”. Utchionye zapiski Tártuskogo gosudárstvennogo universitieta 394 (Trudy po znákovym sistemam VII). Tartu: Universidade de Tartu, 1975, p. 242.

LÓTMAN [LOTMAN], Iuri. A estrutura do texto artístico. Tradução por Maria do Carmo Vieira Raposo e Alberto Raposo. Lisboa: Estampa, 1978.

LÓTMAN, Iuri. “Jan Mukařovský — teoretik iskusstva”. In: Jan Mukařovský, Issliédovania po estetike i teôrii iskusstva. Tradução do tcheco por Viktória Kamiénskaia. Organizado e editado por Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. Introdução por Iuri Lótman. Comentários de Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. Moscou: Iskusstvo, 1994, p. 8–32.

LÓTMAN, Iuri. O strukturalizme: Raboty 1965–1970 godov. Organizado por Igor Pilshchikov. Ed. com artigos e comentários de Igor Pilshchikov, Nikolai Poseliáguin e Mikhail Trunin. Talim: TLU Press, 2018.

LÓTMAN, Iuri; USPIÉNSKI, Boris. Perepiska 1964–1993. Organizado por Boris Uspiénski. Ed. com comentários de Olga Kelbert e Mikhail Trunin. Talim: TLU Press, 2016.

MALIÉVITCH, Oliég. “Iu. M. Lótman i Jan Mukařovský”. Relatório inédito na conferência internacional Fenômenos de Fronteirais Culturais (Os primeiros Dias do Iuri Lótman na Universidade de Talim). Talim, Estónia, 5–7 de junho de 2009.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “Jazyk spisovný a jazyk básnický”. In: Bohuslav Havránek, Miloš Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura. Praga: Melantrich, 1932, p. 123–156.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitoly z české poetiky, segunda edição. Vol. I: Obecné věci básnictví; vol. II: K vývoji české poezie a prózy; vol. III: Máchovské studie. Praga: Svoboda, 1948.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “Kam směřuje dnešní theorie umění?” Slovo a slovesnost 11.2, 1949a, p. 49–59.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Stranickost ve vědě a v umění. Praga: Orbis, 1949b.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “Ke kritice strukturalismu v naší literární vědě”. Tvorba 20.40, 4 de outubro 1951, p. 964–966.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “Stalinovy ‘Ekonomické problémy socialismu’ a literární věda”. Česká literatura 1.2, 1953, p. 53–67.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Z českej literatúry: Štúdie a portréty. Tradução para o eslovaco por Branislav Choma. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1961.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky: Výbor z estetických prací Jana Mukařovského z let 1931–1948. Organizado e com estudo final de Květoslav Chvatík. Introdução por Felix Vodička. Praga: Odeon, 1966.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitel aus der Poetik. Tradução do tcheco por Walter Schamschula. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1967.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “Literatúrnyi iazyk i poetítcheski iazyk”. Tradução do tcheco por Aleksandra Chirókova. In: Kondrachov, Nikolai (ed.). Prajski lingvistítcheski krujok: Sbórnik statei. Moscou: Progress, 1967 [1932], p. 406–431.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitel aus der Ästhetik, Tradução do tcheco por Walter Schamschula. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970a.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Wśród znaków i struktur: Wybór szkiców. Organizado, editado e com introdução de Janusz Sławiński. Tradução por Jacek Baluch, Maria Renata Mayenowa, Józef Mayen e Lucylla Pszczołowska. Varsóvia: PIW, 1970b.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Ed. por Květoslav Chvatík a Bohumil Svozil. Praga: Československý spisovatel, 1971.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “K tchéchskomu perevodu ‘Teôrii prozy’ Chklóvskogo”. Tradução do tcheco por Viktória Kamiénskaia. In: Ievguéni Basin, Mark Poliakov (eds.), Strukturalizm: “za” i “protiv”: Sbornik statei. Tradução do inglês, francês, alemão, tcheco, polonês e búlgaro. Moscou: Progress, 1975 [1934], p. 27–36.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. “Estetítcheskaia fúnktsia, norma i tsennost kak sotsiálnye fakty”. Tradução por Viktória Kamiénskaia. Comentários de Oliég Maliévitch. Utchionye zapiski Tártuskogo gosudárstvennogo universitieta 394 (Trudy po znákovym sistemam VII). Tartu: Universidade de Tartu, 1975 [1936], p. 243–295.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Issliédovania po estetike i teôrii iskusstva. Tradução do tcheco por Viktória Kamiénskaia. Organizado e editado por Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. Introdução por Iuri Lótman. Comentários de Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. Moscou: Iskusstvo, 1994.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Strukturálnaia poétika. Tradução do tcheco por Viktória Kamiénskaia. Organizado e editado por Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. Introdução por Iuri Lótman. Comentários de Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. Moscou: Chkola “Iazyki rússkoi kultury”, 1996.

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ nové doby: Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Praga: J. Otto, 1930–1943, vol. I–VI.

OVSIÁNNIKOV, Mikhail (ed.). Istôria estétiki: Pámiatniki mirovoi estetítcheskoi mysli, em 5 vols. Vol. IV: Estetítcheskie idei narodov Rossii. Estetítcheskie idei narodov Vostótchnoi Evropy XIX — natchala XX veka (domarksistski period). 2a parte. Moscou: Iskusstvo, 1968.

PALIÉVSKI, Piotr. “O strukturalizme v literaturovédenii”. Znamia, no 12, 1963, p. 189–198.

PALIÉVSKI, Piotr. “Mera naútchnosti”. Znamia, no 4, 1966, p. 229–236.

PILSHCHIKOV, Igor; POSELIÁGUIN [POSELYAGIN], Nikolai; TRUNIN, Mikhail. “Problemy guénezisa i evoliutsii tártusko-moskóvskogo strukturalizma v rabotakh Iu. M. Lótmana 1960-kh i natchala 1970-kh godov”. In: Iu. M. Lótman, O strukturalizme: Raboty 1965–1970 godov. Organizado por Igor Pilshchikov. Ed. com artigos e comentários de Igor Pilshchikov, Nikolai Poseliáguin e Mikhail Trunin. Talim: TLU Press, 2018, p. 7–62.

REID, Allan. Literature as Communication and Cognition in Bakhtin and Lotman. New York, London: Garland, 1990a.

REID, Allan. “Who Is Lotman and Why Is Bakhtin Saying Those Nasty Things about Him?”. Discours Social / Social Discourse 3.1/2, 1990b, p. 325–338.

REID, Allan. “The Moscow-Tartu School on Bakhtin”. S: European Journal for Semiotic Studies 3.1/2, 1991, p. 111–126.

SAMÁRIN, Roman. “Tsénnaia initsiativa”. Inostránnaia literatura, no 12, 1967, p. 262–264.

SEGAL, Dmitri; SENOKOSSOV, Iuri. “Strukturalizm”. Filossófskaia entsiklopédia. Vol. 5. Moscou: Izdátelstvo “Sovétskaia entsiklopédia”, 1970, p. 144–146.

SHUKMAN, Ann. “Semiotics of Culture and the Influence of M. M. Bakhtin”. In: Karl Eimermacher, Peter Grzybek, Georg Witte (eds.), Issues in Slavic Literary and Cultural Theory. Bochum: Brockmeyer, 1989, p. 193–207.

SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský: Život a dílo. Brno: Host, 2015.

STEINER, Peter. “The Roots of Structuralist Esthetics”. In: Peter Steiner (ed.), The Prague School. Selected Writings, 1929–1946. Austin: University of Texas Press, 1982, p. 174–219.

STEINER, Peter. “From Structuralism to Marxism (and Back?): Jan Mukařovský 1945–1963”. Studies in East European Thought 72.1, 2020, p. 1–18.

SUS, Oleg. “Český strukturalismus z hlediska ideologického ‘demaskování’.” Česká literatura 15.5, 1967, p. 444–452.

SZCZUKIN, Wasilij. “Dukh karnavala i dukh prosveschênia (Bakhtin i Lótman)”. Vopróssy filossófii, no 11, 2008, p. 95–129.

ŠMAHELOVÁ, Hana. “O vědě, ideologii a strukturalismu”. Slovo a smysl 23, 2015, p. 105–114.

ŠTOLL, Ladislav. O tvar a strukturu v slovesném umění: K metodologii a světonázorovým východiskům ruské formální školy a pražského literárního strukturalismu. Praga: Academia, 1966a.

ŠTOLL, Ladislav. “Političnost skutečná a domnělá”. Literární noviny 15.48, 1966b, p. 5.

ŠTOLL, Ladislav. “Objektivní historická kritéria”. Literární noviny 15.51, 1966c, p. 5.

TITUNIK, Irwin Robert. “M. M. Baxtin (The Baxtin School) and Soviet Semiotics”. Dispositio, no 3, 1976, p. 327–338.

TITUNIK, Irwin Robert. “Bachtin and Soviet Semiotics (A Case Study: Boris Uspenskij’s Poètika kompozicii)”. Russian Literature 10.1, 1981, p. 1–16.

TÜR — Tartu Ülikooli Raamatukogu. Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond (Biblioteca da Universidade de Tartu. Departamento de Manuscritos e Livros Raros). Fond 135 (Iuri Lótman, Zara Mints. Arquivo epistolar), fond 136 (Iu. Lótman. Arquivo particular).

USPIÉNSKI, Boris. Poétika kompozitsii: Struktura khudójestvennogo teksta i tipolôgia kompozitsiônnoi formy. Moscou: Iskusstvo, 1970.

USPIÉNSKI, Boris. A poética da composição: Estrutura do texto artístico e tipologia das formas com positivas. Tradução por Marta H. Kirst e Maria da Glória Bordini. Porto Alegre: Curso de Pós-Gradução em Letras da PUCRS, 1981.

VACHEK, Josef. Lingvistítcheski slovar Prajskoi chkoly. Tradução do francês, alemão, inglês e tcheco par Igor Meltchuk e Vladímir Sánnikov. Editado e prefaciado por Aleksandr Reformatski. Moscou: Progress, 1964.

VODIČKA, Felix. “Ne jen jubilejně”. Literární noviny 15.41, 1966a, p. 5.

VODIČKA, Felix. “Kritéria historického hodnocení”. Literární noviny 15.48, 1966b, p. 5.

VODIČKA, Felix. “Subjektivistická zaslepenost”. Literární noviny 16.2, 1967, p. 3.

ZELENKA, Miloš. “Jan Mukařovský, Frank Wollman a literární věda na přelomu 40. a 50. let 20. století : úskalí cesty mezi strukturalismem a stalinismem”. Slavica litteraria 15.2, 2012, pp. 157–167.

Downloads

Publicado

2021-08-28

Como Citar

Pilshchikov, I., & Trunin, M. (2021). Sobre a preparação e a proibição da edição russa da obra de Jan Mukařovský, organizada por Iuri Lótman e Oliég Maliévitch. RUS (São Paulo), 12(19), 114-152. https://doi.org/10.11606/issn.2317-4765.rus.2021.188962

Edição

Seção

Dossiê

Dados de financiamento