[1]
Arena, G., Ramos-González, P., Nunes, M., Jesus, C., Calegario, R., Kitajima, E., Novelli, V. and Freitas-Astúa, J. 2017. Arabidopsis thaliana as a model host for Brevipalpus mite-transmitted viruses. Scientia Agricola. 74, 1 (Feb. 2017), 85-89. DOI:https://doi.org/10.1590/1678-992x-2015-0380.