Arena, Gabriella, Pedro Ramos-González, Maria Nunes, Camila Jesus, Renata Calegario, Elliot Kitajima, Valdenice Novelli, and Juliana Freitas-Astúa. 2017. “Arabidopsis Thaliana As a Model Host for Brevipalpus Mite-Transmitted Viruses”. Scientia Agricola 74 (1), 85-89. https://doi.org/10.1590/1678-992x-2015-0380.