[1]
L. F. Ramos e S. Fernandes, “Editorial”, Sala Preta, vol. 18, nº 1, p. 1-5, jun. 2018.