Carpeaux, O. M. (2020) “Otto Maria Carpeaux para Sérgio Milliet”, Teresa, 1(20), p. 329-331. doi: 10.11606/issn.2447-8997.teresa.2020.168402.